کود زیستی پنتا بارو-۲ به دلیل آهکی و قلیایی بودن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی کشور، جذب برخی عناصر غذایی ضروری برای گیاه نظیر فسفر، آهن، روی، مس و منگنز توسط گیاهان به خوبی انجام نمی شود وحتیپس از افزودن آنها به خاک به تدریج به ترکیبات نامحلول تبدیل شده و به این ترتیب بازدهی اندکی دارند. عنصر گوگرد اقتصادی‌ترین ماده اسیدزا برای کاهش اسیدیته خاک‌های آهکی است.

کود زیستی سولفوبارور-۱ حاوی دو نوع باکتری تیوباسیلوس بسیار فعال خاکزی و اکسید کننده گوگرد میباشد. با اکسایش گوگرد در خاک و تولید اسید سولفوریک، اسیدیته خاک کاهش یافته و باعث انحلال و قابل جذب شدن ترکیبات عناصر غذایی مانند فسفر، آهن، روی، مس، منگنز شده از سوی دیگر جذب بهتر این عناصر، منجر به افزایش عملکرد گیاهان زراعی و باغی می‌شوند. بعلاوه، در نتیجه این فرآیند گوگرد به صورت یون سولفات و به عنوان چهارمین عنصر مورد نیاز، جذب گیاه شود.

کود زیستی پنتا بارورکود زیستی سولفوبارور-۱

 

 

 

مزایا

  • کاهش اسیدیته خاک
  • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه (به ویژه گوگرد، فسفر، آهن، روی ، مس ، منگنز)
  • بهبود حاصلخیزی خاک
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی و باغی
  • کنترل برخی عوامل بیماریزای خاکزاد

 

زمان مصرف

در زراعت

پیش از کاشت (۱ تا ۶۰ روز قبل از کشت): مخلوط گوگرد و سولفوبارور-۱ را در آخرین مرحله تهیه زمین، آماده کرده و بطور یکنواخت در مزرعه پخش نمایید و با دیسک آن را در عمق متناسب با محل فعالیت ریشه گیاه با خاک مخلوط نمایید.

در باغات

پس از گذشت سرما و قبل از بیدار شدن درختان از خواب زمستانی (فصل بهار).

 

نحوه مصرف

در زراعت

به ازای هر ۵۰ کیلوگرم گوگرد، یک بسته کود زیستی سولفوبارور-۱ را تهیه و به خوبی با هم مخلوط کنید و بلافاصله در خاک مصرف نمایید سولفوبارور-۱ و گوگرد به صورت پخش سطحی یا نواری مصرف شود.

در باغات

برای درختان، مخلوط سولفوبارور-۱ و گوگرد را به صورت چالکود به میزان 1 کیلوگرم در چند چاله حفر شده در حاشیه سایه انداز درخت، مصرف کنید.

این محصول با استفاده از دانش فنی خریداری شده از موسسه تحقیقات خاک و آب توسط شرکت زیست فناور سبز تولید شده است.