مکمل کود زیستی پتابارور-۲

کود رویش-۱ حاوی ۵۲ درصد ترکیبات پتاسه به شکل آلی (۴۳ درصد K2O) با فرمول عمومی 43-0-0 می‌باشد. تركیبات موجود در این کود با تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه، ضمن کمک به رشد رویشی باعث تاثیرگذاری بیشتر آن بر روی عملكرد محصول می‌گردد. کود زیستی پنتا بارور-۲ حاوی دو نوع باکتری حل کننده پتاسیم است که ترکیبات نامحلول پتاسیم موجود در خاک اطراف ریشه را تجزیه کرده و با جذب بهینه آن توسط گیاه را موجب می‌شوند.

 

کود زیستی مایع رویش-۱

 

 

مزایا

 • افزایش جذب آب و تعادل جذب عناصر
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها و بیماری‌ها
 • تشکیل خوشه‌های درشت و کامل با دانه‌های درشت‌تر
 • ایجاد ساقه مقاوم در گیاهان زراعی به‌ویژه غلات
 • کاهش اثرات تنش شوری و سمیّت سدیم
 • افزایش کیفیت و اندازه محصول با رنگ بهتر و در نهایت
 • افزایش بازارپسندی میوه در باغات

 

 دستور روش و زمان مصرف در  زراعت

کود پتاس رویش-۱ را در پایان مرحله پنجه زنی و ابتدای رشد ساقه به یکی از دو روش زیر مصرف کرده و پس از ۳۰ روز این کار را تکرار کنید.

روش ۱:

مقدار ۱ تا ۲ لیتر از محلول رویش-۱ را در ۴۰۰ لیتر آب ریخته و در یك هكتار مزرعه برروی بوته ­ها محلول پاشی کنید.

روش ۲:

مقدار ۵ تا ۱۰ لیتر از محلول رویش-۱ را در هنگام آبیاری در یك هكتار مزرعه استفاده کنید.

 

دستور روش و زمان مصرف در باغات

 • پس از جوانه زنی و کامل شدن سطح برگها
 • پایان مرحله گلدهی و ابتدای تشکیل میوه

روش ۱:

مقدار ۱ تا ۲ لیتر از محلول رویش- ۱ را در ۴۰۰ لیتر آب ریخته و در یك هكتار باغ برروی درختان محلول‌پاشی کنید.

روش ۲:

مقدار ۵ تا ۱۰ لیتر از محلول رویش-۱ را در هنگام آبیاری یك هكتار باغ در هنگام آبیاری استفاده کنید..

 

نکات مهم:

 • در مواقع بروز شوری خاک مصرف کود را تکرار کنید.
 • محلول‌پاشی نباید در مرحله گلدهی و گرده افشانی باغات صورت گیرد.
 • در صورت استفاده از پتابارور-۲ همراه با آبیاری مقدار کود رویش-۱ را به میزان ۲.۵ تا ۵ لیتر در هر هکتار کاهش دهید.