کود زیستی پنتا بارو-۲ حاوی دو باکتری حل کننده پتاسیم است که ترکيبات نامحلول پتاسیم موجود در خاک اطراف ریشه را تجزيه کرده و با رهاسازی این یون باعث جذب بهينه پتاسیم می‌شوند.

 

هر بسته 100 گرمی  از این کود زیستی می تواند جایگزین حداقل 50 درصد کود شیمیایی پتاسه مورد توصیه در گیاهان شود.

کود زیستی پتابارور-2 ویژه زراعت و درختان

پیشنهاد ویژه

توصیه می‌شود کود زیستی پتابارور-۲ را به همراه کود های زیستی ازتوبارور-۱ و فسفوبارور- ۲ و در قالب کود کامل NPK زیستی بارور استفاده نمایید.

جدول مصرف  کودهای زیستی در گیاهان زراعی و باغی 

 

تهیه محلول کود زیستی

جهت تهیه محلول کود زیستی مورد نیاز یک هکتار زراعت و یا 100 رأس درخت، یک بسته از کود زیستی فسفوبارور-2  را  با توجه به نوع بذر و روش مصرف در حجم مناسبی از آب ریخته و کاملا به هم بزنید. در صورت طولانی شدن کار، هر ۱۵ دقیقه یکبار عمل هم زدن محلول را تکرار نمایید.

دستورالعمل مصرف کود زیستی

بذر مال (هنگام کاشت)

یک بسته از کود زیستی فسفوبارور-2 را در آب مورد نیاز برای مرطوب كردن بذر یك هكتار مزرعه، رقیق كنید. بذرها را در سایه روی نایلون و یا سطح تمیز بریزید و محلول رقیق شده را با وسیله ای مانند آبپاش و یا پس از صاف کردن محلول کود زیستی به وسیله صافی با سمپاش و به تدریج روی بذرها بپاشید و خوب مخلوط كنید تا به کود آغشته شوند. درصورت کاشت بذر به وسیله ردیفکار، می توانید با تقسیط بذر در مخزن ردیفکار، مقدار مورد نیار محلول کود زیستی را به تدریج روی بذرها بپاشید و کاملا ًمخلوط کنید. توجه داشته باشید که بذور تا اندازه ای مرطوب شوند که بذرها به هم نچسبند و بذرکار دچار مشکل نشود، سپس اقدام به کاشت نماید.

 ۱- پاشیدن کود روی بذرها
 ۲- مخلوط کردن کود با بذرها

 

در زمان کاشت پیاز و قلمه

یک بسته از کود زیستی فسفوبارور-2 را در مقدار کافی آب رقیق کنید سپس  و پیازها یا قلمه های مورد نیاز برای یک هکتار را قبل از کشت در آن فرو برید. علاوه بر این می توانید مقدار کافی از محلول رقیق شده را داخل گونی حاوی غده ها بریزید تا حدی كه همه غده ها كمی مرطوب شوند. همچنین می توانید پیازها یا قلمه ها را روی پلاستیک در سایه پهن کنید و محلول فوق را با آبپاش و یا پس از صاف کردن محلول کود زیستی به وسیله صافی با سمپاش روی آنها پاشید و سپس کشت کنید.

 

در زمان کاشت نشاء

یک بسته از کود زیستی  فسفوبارور-2 را رقیق کرده و ریشه نشاءهای مورد نیاز یک هکتار  را در آن فرو برده و سپس بکارید. همچنین می توانید قبل از انتقال نشا به زمین اصلی محلول رقیق شده را در سینی های حاوی نشا بریزید تا ریشه ها به آن آغشته شوند و بعد نشاها را بکارید.

 

در زمان نهالکاری

 یک بسته از کود زیستی  فسفوبارور-2 را در 100 لیتر آب داخل بشکه کود حل کرده و پس از نشاندن نهال در گودال کاشت، یک لیتر از محلول را  بر روی ریشه هر نهال ریخته و با خاک بپوشانید.

 

در زمان چالکود برای درختان کاشته شده

به ازای هر 100 رأس درخت  یک بسته از کود زیستی را در 100 لیتر  آب در داخل بشکه کود حل کرده و به شرح زیر مصرف نمایید.

 الف: با استفاده از وسیله ای مانند کنگرکن یا دیلم دو یا چهار سوراخ به عمق ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر (بنا به ساختار و عمق ریشه) در فاصله سایه انداز هر درخت ایجاد کرده و یک لیتر از محلول کود زیستی فورا در داخل حفره ها توزیع نمایید.

 ایجاد سوراخ
 افزودن محلول کود

ب: در  پایان فصل سرما و هنگامی  که می خواهید کودهای مختلف مورد نیاز درختان  را در چالکود یا شیار کود استفاده کنید، یک لیتر از محلول کودی فوق را  پای هر درخت بریزید و سپس کودهای دیگر را اضافه کنید.

 

در زمان آبیاری

الف- در روش آبیاری کرتی یا غرقابی: به ازای هر هکتار زراعت و یا 100 رأس درخت، یک  بسته از کود زیستی  فسفوبارور-2 را به همراه  100 الی 200 لیتر آب در داخل بشکه کود شیردار  حل کرده و هنگام رسیدن آب به اواسط زمین، شیر بشکه را کمی باز کنید تا محلول کودی به تدریج و یکنواخت در آبیاری مصرف شود.  

 

ب- در روش آبیاری تحت فشار(قطره ای): یک بسته از کود زیستی   فسفوبارور-2 را در حجم مناسبی از آب حل کنید و پس از صاف کردن محلول توسط پارچه ای  نازک،  آن را درون مخزن یا تانکر  کود ریخته و برای آبیاری قطره ای یک هکتار زراعت و یا 100 رأس درخت استفاده نمایید. 

 نکات مهم:

  • در صورت استفاده از کود زیستی پتابارور-2، مصرف کود شیمیایی پتاسه را حداقل به نصف میزان توصیه شده کاهش  دهید.
  • این کود زیستی را به همراه کودهای زیستی ازتوبارور-1 و پتابارور-2 در قالب بسته کامل کودی NPK زیستی مصرف نمایید.
  • پس از باز کردن بسته کود زیستی، محتوایات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
  • از اختلاط  این کود زیستی   با سایر سموم و کودهای شیمیایی حاوی ترکیبات ازت، کلر و مس اجتناب نمایید.
  • برای انبارداری، این محصول را در دمای کمتر 35 درجه و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.