کود زیستی پنتا بارو-۲ حاوی دو باکتری حل کننده پتاسیم است که ترکيبات نامحلول پتاسیم موجود در خاک اطراف ریشه را تجزيه کرده و با رهاسازی این یون باعث جذب بهينه پتاسیم می‌شوند.

کود زیستی پنتا بارور-۲

 

ویژه زراعت
ویژه درختان

 

پیشنهاد ویژه

توصیه می‌شود کودهای زیستی فسفاته بارور-۲، ازتوبارور-۱ و پتابارور-۲ را با هم برای جایگزینی ۵۰% کود شیمیایی پنتا، ازته و پتاسه استفاده نمایید.

تهیه محلول کود زیستی

جهت تهیه محلول کود زیستی، یک بسته از آن را با توجه به نوع بذر و روش مصرف در حجم مناسبی از آب ریخته و کاملا به هم بزنید. در صورت طولانی شدن کار ، هر ۱۵ دقیقه یکبار محلول را به خوبی به هم بزنید.

 

روش مصرف کود زیستی

بذر مال (هنگام کاشت)

محلول کود زیستی را در آب مورد نیاز برای مرطوب كردن بذر یك هكتار مزرعه، رقیق كنید. بذرها را در سایه روی نایلون و یا سطح تمیز بریزید و محلول رقیق شده را با وسیله ای مانند آبپاش و یا پس از صاف کردن محلول کود زیستی به وسیله صافی با سمپاش روی بذرها بپاشید و خوب مخلوط كنید. درصورت کاشت بذر به وسیله ردیفکار،می توانید با تقسیط بذر در مخزن ردیفکار، مقدار مورد نیار محلول کود زیستی را روی بذرها بپاشید و کاملا ًمخلوط کنید توجه داشته باشید که بذور تا اندازه ای مرطوب شوند که بذرها به هم نچسبند و بذرکار دچار مشکل نشود، سپس اقدام به کاشت نماید.

۱- پاشیدن کود روی بذرها
۲- مخلوط کردن کود با بذرها

 

در زمان کاشت پیاز و قلمه

محلول کود زیستی را در مقدار کافی آب رقیق کرده و پیازها یا قلمه های مورد نیاز برای یک هکتار را قبل از کشت در آن فرو برید. علاوه بر این می توانید مقدار کافی از محلول رقیق شده را داخل گونی حاوی غده ها بریزید تا حدی كه همه غده ها كمی مرطوب شوند. همچنین می توانید پیازها یا قلمه ها را روی پلاستیک در سایه پهن کنید و محلول فوق را با آبپاش و یا پس از صاف کردن محلول کود زیستی به وسیله صافی با سمپاش روی آنها پاشید و سپس کشت کنید.

 

در زمان کاشت نشا

محلول کود زیستی را در مقدار کافی آب رقیق کرده و ریشه نشاها را در آن فرو برده و سپس بکارید. همچنین می توانید قبل از انتقال نشا به زمین اصلی محلول رقیق شده را در سینی های حاوی نشا بریزید تا ریشه ها به آن آغشته شوند و بعد نشاها را بکارید.

 

در زمان نهالکاری

برای این منظور محلول کود زیستی را در ۱۰۰ لیتر آب رقیق کرده ، ریشه نهال را با یک لیتر از این محلول آغشته کرده و یا می توانید هنگام نشاندن نهال در خاک محلول فوق را روی ریشه آن ریخته و بلافاصله بکارید.

 

در زمان چالکود برای درختان کاشته شده

الف: با استفاده از وسیله ای مانند کنگرکن یا دیلم دو یا چهار سوراخ به عمق ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر (بنا به ساختار و عمق ریشه) در فاصله سایه انداز هر درخت ایجاد کرده و یک لیتر از محلول کودهای زیستی را که در ۱۰۰ لیتر آب رقیق کرده اید ، متناسب با تعداد سوراخ ها توزیع کنید.

ایجاد سوراخ
افزودن محلول کود

ب: در زمانی که می خواهید کودهای مختلف مورد نیاز درخت را در چالکود یا شیار کود استفاده کنید ، ابتدا یک لیتر از ۱۰۰ لیتر محلول رقیق شده کودهای زیستی را، پای هر درخت بریزید سپس کودهای دیگر را اضافه کنید.

 

در زمان آبیاری

الف-در روش آبیاری کرتی یا غرقابی: محلول کود زیستی را که در ۱۰۰ لیتر آب رقیق نموده اید در مسیر آبیاری قرار دهید. هنگامی که آب به اواسط باغ رسید شیر بشکه را کمی باز کنید تا محلول به همراه آبیاری ۱۰۰ درخت مصرف شود.

ب-در روش آبیاری تحت فشار(قطره ای): محلول کود زیستی را که در ۱۰۰ لیتر آب رقیق نموده اید، متناسب با تعداد درختانی که در طول روز آبیاری می‌شوند تهیه نمایید. مثلا برای ۱۰۰ درخت یک بسته از پنتا بارور-۲ و رویش-۱ را پس از صاف کردن در استخر، تانک یا مخزن کود بریزید و آبیاری نمایید.

 

زمان مصرف کود زیستی

در زراعت

مرحله اول: هنگام کاشت به روش بذرمال.

مرحله دوم: ازمرحله‌ی ۶ برگی تا خوشه دهی گیاه به روش سرک

در باغات

مرحله اول: درزمان پدید آمدن جوانه های اولیه برگی (پس از خواب زمستانی)

مرحله دوم: زمانی كه گل ها ریخته و میوه های اولیه تشكیل می شوند تا قبل از شروع رسیدگی میوه