آهن یکی از عناصر غذایی مهم و کم مصرف گیاهان است. با این وجود گیاهان برای رشد و نمو به میزان کافی از این عنصر نیاز دارند. این عنصر در ساختار هموپروتئین ها نظیر سیتوکروم ها ، سیتوکروم اکسیداز و لگ هموگلوبین شرکت می‌کند. هرچند آهن در ساختار کلروفیل وجود ندارد ولی در سنتز آن نقش مهمی دارد. بنابراین آهن در تشکیل پروتئین، کلروفیل و فرآیند فتوسنتز نقش مهمی دارد.

این عنصر به اشکال مختلف کانی در خاک وجود دارد. نوع خاک و pH آن از سوی دیگر نقش مهمی در حلالیت آهن و نگهداری آن در خاک ایفا می کنند.

آهن عمدتا به صورت دو ظرفیتی و به صورت کلیت جذب می‌شود.

با توجه به آهکی بودن خاک های زراعی و باغی کشورمان در بسیاری از محصولات کشاورزی کمبود آهن مشهود است و معمولا با تغییر رنگ در برگهای جوان قابل تشخیص است. از این رو، برای رفع این مشکل با مصرف کود آهن رویش-۴ می توان تا حدود زیادی این مشکل را برطرف نمود.

 

 

عواملی که باعث بروز علایم کمبود آهن می شود:

۱- آهکی بودن خاک

۲- زهکش نامناسب یا عدم تهویه مناسب خاک

۳-شور و قلیایی بودن خاک

۴- عدم تعادل عناصر غذایی در خاک ( مانند فسفر زیاد در خاک)

۵- یفیت آب و غلظت زياد يون بيكربنات

۶- کمبود مواد آلی در خاک

 

زمان مصرف:

استفاده از رویش-۴ در طول دوره رشد گیاه مفید است ولی بهترین زمان مصرف:

در زراعت:

نوبت اول:

در ابتدای دوره رشد گیاه در فصل بهار

نوبت دوم:

پیش از گلدهی و یا بلافاصله پس از گلدهی و ظهور میوه های اولیه بخصوص در گیاهانی که چندین نوبت برداشت می شوند.

در باغات:

نوبت اول:

در زمان چالکود درختان

نوبت دوم:

در آخرین آب پیش از گلدهی درختان مصرف شود در صورت فقر شدید آهن و نیاز درخت به این عنصر می توان پس از اتمام گلدهی و فندقی شدن میوه ها مجددا از کود آهن استفاده نمود.

 

میزان مصرف:

در زراعت:

در غلات ۲ تا ۳ کیلو گرم در هکتار همراه با آبیاری

در سبزی و صیفی و گیاهان زینتی ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری

در باغات:

مقدار ۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار بطور عمومی برای تمام درختان همراه با آبیاری استفاده شود.

 

توجه:

برای مصرف بهینه ترجیحا با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک نسبت به مقدار مصرف کافی اقدام فرمایید.

 

ملاحظات عمومی:

لازم به ذکر است هنگام مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایرکودها و سموم، ابتدا در مساحت محدودی آزمایش شود.

مقادیر توصیه شــده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیراست. بنابراین توصیه می‌شود برای بهینه کردن اثربخشی کود با کارشناسان با تجربه و معتمد منطقه و یا کارشناسان بخش آموزش و پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید.