رویش ۳ حاوی دو ماده آلی اسید هیومیک و اسید فولویک به صورت نمک های پتاسیمی است که با برقراری پیوندهای ضعیف عناصر را در خود کلاته می کنند. نفوذ این ترکیبات به درون سلول های ریشه ای یا برگی، جذب عناصر اصلی مورد نیاز گیاه ( نیتروژن، فسفات ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم ) همچنین ریز مغذی ها توسط گیاه و در نتیجه رشد آن را در کوتاه و بلندمدت افزایش می دهد. کاربرد اسید هیومیک کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتمالاً نتیجه ای از توانایی آن برای نگهداری آهن خاک به شکل کلاته که قابل جذب باشد. همچنین طبق نظریات جدید، افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک بواسطه اسید هیومیک اعث افزایش تحمل به خشکی گیاه می شود. وجود ساختار هورمونی گیاهی در ترکیب پیچیده اسید هیومیک نیز موجب افزایش رشد گیاه و افزایش وزن و تعداد میوه می شود.

 

 

مزایا

  • افزایش ماده آلی خاک
  • افزایش توانایی جذب عناصر غذایی توسط ریشه
  • بهبود خواص فیزیکی وشیمیایی خاک
  • افزایش فعالیت میکروب های مفید خاک
  • افزایش تحمل گیاه به تنش خشکی
  • افزایش برداشت در واحد سطح

 

روش مصرف:

برای تبدیل رویش-۳ به فرم مایع، محلول ۵ درصد آن را با افزودن یک کیلو در ۲۰ لیتر آب بسازید و خوب بهم بزنید. سپس در موارد زیر بکار برید:

در آبیاری:

رویش-۳ را در مقدار کافی آب حل کرده و در حین در سیستم آبیاری قطره ای و یا آبیاری نشتی پس از رسید آب به وسط زمین استفاده فرمایید.

در محلولپاشی:

در صورت تمایل به اسپری رویش-۳ غلظت محلول در حد ۱۰ میلی گرم در لیتر (معادل یک گرم در ۱۰۰ لیتر) باشد. کمتر از این غلظت موثر نیست و بیشتر از آن موجب کلروزه شدن برگ‌ها می شود.

 

زمان مصرف:

در زراعت:

۲-۵ کیلوگرم بر هکتار در اولین آبیاری و سپس ۱ تا ۲ کیلوگرم بر هکتار در مراحل ابتدای ساقه روی و قبل از گلدهی

در باغات:

۱۰ تا ۲۵ گرم بر درخت در ۲ تا ۴ بار در هر سال به صورت آبیاری یا محلول پاشی

در زمان چالکود درختان:

قبل از گلدهی
پس از فندقی شدن میوه ها

 

توجه:

رویش-۳ را با کودهای کلسیمی و برخی نمک ها مانند سولفات پتاسیم و یا اوره فسفات استفاده ننمایید زیرا حالت ژل مانندی ایجاد خواهد کرد. به طور کلی، برای استفاده همزمان رویش-۳ با سایر مواد شیمیایی ابتدا با مقادیر کم مخلوط آنها را آزمایش کنید.

 

مواد تشکیل دهنده:

اسید هیومیک: ۶۷٪

اسید فولویک: ۸.۸٪

اکسید پتاسیم: ۱۰٪

PH: ۹ - ۱۰