دی آمونیوم فسفات

کود مایع رویش-۲ محصول شرکت زیست فناور سبز و یکی از اجزای بسته کامل کود فسفاته می باشد. دی آمونیوم فسفات مایع موجود در این کود با فرمول 0-46-18 به ‌عنوان استارتر، فسفر مورد نیاز گیاهان در هنگام رشد اولیه را تامین می‌کند. سپس باکتری های حل کننده فسفات موجود در کود زیستی بارور-۲ با استقرار روی ریشه ، نیاز کامل گیاه به فسفر را در طول دوره رشد، تامین می‌کنند.

 

کود زیستی مایع رویش-۲

 

 

مزایا

  • کاهش هزینه تامین کود فسفاته
  • مناسب خاک‌های قلیایی و آهکی
  • قابل اختلاط با کودهای زیستی

 

دستور روش و زمان مصرف در زراعت

مرحله اول:

در هنگام کاشت، بذر لازم برای هر هکتار را بوسیلة یک بسته کود زيستي فسفاته بارور-۲ ذرمال کنید. سپس در اولین آبیاری، برای هر هکتار یک گالن ۴ لیتری کود مایع رویش-۲ را در حداقل ۱۰۰ لیتر آب ریخته و در حین آبیاری مصرف کنید.

مرحله دوم:

در مرحلة ۴ تا ۸ برگی گیاه برای هر هکتار یک بسته کود زيستي فسفاته بارور-۲ و یک گالن ۴ لیتری کود مایع رویش-۲ را در حداقل ۱۰۰ لیتر آب ریخته و برای آبیاری یک هکتار مزرعه مصرف کنید.

 

دستور روش و زمان مصرف در باغات

تهیه محلول کودی:

متناسب با تعداد درختان کاشته شده در هر هکتار باغ (بطور مثال ۱۰۰ درخت در یک هکتار)، تعداد مناسبی از بسته کود زیستی فسفاته بارور-۲ (یک بسته برای ۱۰۰ اصله درخت ) را همراه میزان مناسبی ازآب (۱۰۰ لیتر آب)حل کرده سپس ۴ لیتر رویش-۲ را به آن اضافه نموده و بشکه را پر از آب کنید.

توجه

این محلول کودی برای ۱۰۰ اصله درخت مصرف می شود لذا برای تعداد درختان بیشتر در هر هکتار باید تناسب مصرف را رعایت نمود یعنی برای هر ۲۰۰ اصله درخت در یک هکتار، دو بسته فسفاته بارور-۲ و دو ظرف ۴ لیتری رویش-۲ در ۲۰۰ لیتر آب باید استفاده شود.

زمان کاشت نهال

ریشه نهال را در محلول کودی که به روش فوق تهیه نموده اید فرو ببرید و بلافاصله بکارید و یا هنگام نشاندن نهال یک لیتر از محلول کودی تهیه شده را روی ریشه ریخته و بکارید.

زمان چالکود و یا هنگام جوانه زنی برگ

به وسیله دیلم یا کنگرکن ۲ یا ۴ سوراخ در فاصله سایه انداز درخت و به عمق ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر (متناسب با سن درخت) ایجاد کرده و یک لیتر از ۱۰۰ لیتر محلول کودی را متناسب با تعداد سوراخ ها توزیع نموده و سپس سوراخ ها را پر کنید.

در پایان مرحله گلدهی و ابتدای تشکیل میوه

هنگام آبیاری، بشکه ۱۰۰ لیتری که در آن محلول کودی تهیه شده است در مسیر آبیاری ۱۰۰ اصله درخت قرارداده و پس ازآن که آب به اواسط مسیر آبیاری رسید، شیر بشکه را باز کنید.